-
Cerrar video

Hisenda

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels tributs municipals.

Presencialment

ORGT SANT CELONI

Carretera Vella, 5
08470 Sant Celoni

Telf: 938 674 541 Fax: 934 117 840
Email: orgt.st.celoni@diba.cat

 
Ajuntament de Campins · Plaça de la Vila, núm 8 · 08472 Campins · Tel.93 847 50 30 · Fax.93 847 50 92 · campins@diba.cat
diba_blanc