28/03/2014 · El calendari de sessions ordinàries plenàries d'aquest Ajuntament pel que fa al present any 2014, tenint en compte el caràcter bimensual establert a la sessió
sepv_home
27/04/2014
Lectura de textos triats pels participants en vers o prosa i amb una extensió màxima de dues pàgines.
sepv_home
fotos barrasepfotosivideo vídeos

Pàgina d\'informació de l\'Ajuntament de Campins a Facebook
Accés a l\'apartat de sant Guilhem
Parc Natural del Montseny
POUM
El Camí és una ruta de senderisme cultural per recórrer a peu les terres de parla catalana.
Ajuntament de Campins · Plaça de la Vila, núm 8 · 08472 Campins · Tel.93 847 50 30 · Fax.93 847 50 92 · campins@diba.cat
diba_blanc