07/07/2014 · Es fa públic que per decret de l'alcaldia de data 30 de juny de 2014, s'han formalitzat dos contractes laborals amb les característiques següents: Denominació: Auxiliar
23/05/2014 · Assumpte: Neteja de parcel·les i solars Segons allò que determina l’Ordenança especial Reguladora de la neteja i tancament de solars publicada al Butlletí Oficial de la
28/03/2014 · El calendari de sessions ordinàries plenàries d'aquest Ajuntament pel que fa al present any 2014, tenint en compte el caràcter bimensual establert a la sessió
sepv_home
No hi ha actes d'agenda d'estacats.
sepv_home
fotos barrasepfotosivideo vídeos

Pàgina d\'informació de l\'Ajuntament de Campins a Facebook
Accés a l\'apartat de sant Guilhem
Parc Natural del Montseny
POUM
El Camí és una ruta de senderisme cultural per recórrer a peu les terres de parla catalana.
Ajuntament de Campins · Plaça de la Vila, núm 8 · 08472 Campins · Tel.93 847 50 30 · Fax.93 847 50 92 · campins@diba.cat
diba_blanc